BAXTRAN XTI V

Maximalno vaganje  6/15 kg     podjela 2/5g  

Maximalno vaganje  15/30 kg   podjela 5/10g  

 

LCD prednji i stražnji pokazivač za masu, cijenu i iznos

ugrađen akumulator za 130sati rada,

mjerna ploha 315x220mm

 

VPC: 1.450,00 kn

MPC: 1.812,50 kn