ANALITIČKE VAGE

Nudimo širok spektar analičtikih vaga koje zadovoljavaju najstrože zahtjeve za sigurnost i usklađenost sa propisima.


Mogućnost spajanja vaga sa računalom zbog obrade podataka i sa printerom za ispis mjernih rezultata.

Servis i prodaja:

Rješenje DZM:

Termini za ovjeru:

Ovjera vaga obavlja se svaki tjedan u prostorijama servisa ili na lokaciji naručitelja.

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice