RAZRED TOČNOSTI I

Rješenjem DZM (Državnog zavoda za mjeriteljstvo) jedini smo ovlašteni u Zadarskoj županiji za pripremu mjerila za ovjeravanje razreda točnosti I u koji spadaju analitičke vage.


U suradnji sa partnerima nudimo usluge umjeravanja.

Servis i prodaja:

Rješenje DZM:

Termini za ovjeru:

Ovjera vaga obavlja se svaki tjedan u prostorijama servisa ili na lokaciji naručitelja.

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice