MEDICINSKE VAGE

U ponudi imamo i medicinske vage za vaganje pacijenata u klinikama (sa ili bez mjerača visine), baby vage, vage za krevete te vage za sjedalice.

Osobne vage:

Osobne vage:

Baby vage:

Baby vage:

Servis i prodaja:

Rješenje DZM:

Termini za ovjeru:

Ovjera vaga obavlja se svaki tjedan u prostorijama servisa ili na lokaciji naručitelja.

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice