Trgovačke vage

Najveći udio u prodaji svakako imaju trgovačke vage.

Dostupne su trgovačke vage svih renomiranih svjetskih proizvođača, a spomenut ćemo samo najtraženije:

Etiketirke

Vage sa izračunom cijene:

Vage bez izračuna cijene:

Viseće vage:

Brojačice:

Servis i prodaja:

Rješenje DZM:

Termini za ovjeru:

Ovjera vaga obavlja se svaki tjedan u prostorijama servisa ili na lokaciji naručitelja.

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice